Case: Frederiksberg Renovation

ritzau.biz bliver inddraget til at hjælpe med at opbygge det nye Frederiksberg Renovation

Case: Frederiksberg Renovation

R98 bliver nedlagt efter politisk beslutning i 2006, og ophører at drifte på Frederiksberg 31.10.2010. Affaldsafhentning sendes i udbud i København og på Frederiksberg. På Frederiksberg lyder det indkomne bud på 57 mio. – 4 mio. dyrere end R98. Snarere end at tage imod et bud, der er dyrere end den hidtidige ordning, forhører den konservativt ledede kommune sig hos sin driftsafdeling Frederiksberg Gartner og Vejservice (FGV) om man er interesseret i at oprette og drifte et renovationsselskab. Driftschef Ole Philip henvender sig primo februar 2010 til FGVs strategiske partner ritzau.biz for at undersøge mulighederne.

For Frederiksberg Kommune designer og implementerer ritzau.biz Frederiksberg Renovation. Processen omfatter:

– Programledelse omfattende alle aspekter af organisationens opbygning

– Strategisk rådgivning

– Organisationsdesign

– Udbud

– Kontraktstyring

– Ledelsesrekrutering

– Teknisk rådgivning

– Løbende koordinering mellem alle stakeholders, samarbejdsprocesser

– IT-design, inkøb, tilpasning og implementering

– Grundlæggende kulturprocesser for at skabe ny og unik organisationskultur

– Opkvalificering og uddannelse af arbejdsstyrken

FR går i drift 01.11.2010 og præsterer allerede i etableringsåret et lille overskud. Siden da har vi sænket dritsomkostningerne fra R98s oprindelige 52 mio. (57 mio. med fremskrivning) til 42 mio. i 2014 – en ganske enestående bedrift, der oven i købet skal ses i sammenhæng med en tårnhøj regularitet, progressiv uddannelsespolitik og Danmarks mest miljøvenlige drift.

Disse bemærkelsesværdige resultater er opnået på baggrund af et grundigt og innovativt organisationsdesign og en gennemgående digitalisering, gennemført i et meget nært samarbejde med ledelsen og de faglige organisationer.

 

Frederiksberg Renovation i tal, 2010 – 2014

2010 2011 2012 2013 2014
Budget, 1,5% fremskrivning 9.5 mio. 54 mio. 55 mio. 56 mio. 57 mio
Regnskab 9 mio. 43 mio 42 mio. 46 mio. 42 mio.
Besparelse 5.3 % 20.4 % 23.6 % 17.9 % 25 %
Tømninger 214.000 1.280.000 1.280.000 1.285.000 1.290.000
Regularitet Ca. 98 % 99.94 % 99.96 % 99.97 % 99.97 %
Medarbejdere 59 62 66 69 70
Faglærte 20 % 30 % 50 % 75 % 92 %
Sygefravær 4.5 % 4,5 % 4.5 % 4 % 4,5 %

Note: Frederiksberg Renovation blev i 2013 af 3F indstillet til prisen som Danmarks bedste arbejdsplads, men vandt ikke.

Se flere kunder