Case: Nordvand

ritzau.biz hjælper Gentofte og Gladsaxe kommunes forsyninger fusionere til Nordvand

Nordvand er et §60 selskab, hvor forsyningerne i Gentofte og Gladsaxe kommuner slås sammen i ét selskab ejet i fællesskab af de to kommuner.

Sammenlægningen af de to selskaber forløber ikke problemløst, og ritzau.biz inddrages for at udvikle virksomheden mod en fælles vision.

Kulturprocessen omfatter ledelsesudvikling for alle ledelseslag, og løber over 2 år. Ledelseskulturen gennemgår en række forandringer som øger gennemsigtigheden i processerne, øger smidigheden og tydeliggør ledelsesrummet. Processen omfatter:

– Strategisk rådgivning

– Kommunikationsrådgivning

– Workflow design

– IT-design og tilpasning

– Change Management og kulturelle processer

Resultat: Nordvand ‘kommer i mål’ som organisation og manifesterer sig som en dynamisk virksomhed med egen identitet og et godt ‘brand’ hos borgerne.